זיתים מגולען סציליאני

23.6 לק"ג

כ-400 גרם ביחידה