הבלינצס של קרן 5 יחידות

32.90 ליח'

הבלינצס של קרן
5 יחידות בלינצס עם גבינה
מקורר / מקפיא