הבלינצס של קרן ללא סוכר

32.9 ליח'

הבלינצ'ס של קרן ללא סוכר
5 יחידות בלינצס עם גבינה
מקורר / מקפיא